pedagog 2022

 Telefon do pedagoga: 17 748 22 15

 

Informacja Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczne nr 2 w Rzeszowie informuje, że zachęca wszystkich rodziców/ opiekunów prawnych dzieci, którym kończy się ważność orzeczenia aby już rozpoczęli procedurę wnioskowania do Poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dziecka na nowy etap edukacyjny tj. na rok szkolny 2022/2023.

Aby nie doprowadzić do kumulacji wniosków w okresie wakacyjnym, Zespół Orzekający w Poradni będzie wydawał od kwietnia b.r.


Artykuł 2      Czego nie robić przed ważnym egzaminem nastolatka...

Artykuł 1     Małe dziecko i smartfon... 

                  

KARTA KWALIFIKACYJNA do uczestnictwa w wysokospecjalistycznych warsztatach socjoterapeutycznych w SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie

pedagog zajecia 2022  

pedago warsztaty dla rodz

pedagog grupa terap