TERMINARZ WYWIADÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

Zebrania z rodzicami:

26.08.2021 r.

Spotkanie wychowawcy z rodzicami II grupy przedszkolnej

27.08.2021 r.

Spotkanie wychowawców z rodzicami I grupy przedszkolnej

27.08.2021 r.

Spotkanie wychowawców z rodzicami III grupy przedszkolnej

28.08.2020 r.

Zebrania informacyjne i organizacyjne z wychowawcami dla rodziców uczniów klasy I - VIII

27.09.2021 r.

Spotkanie nauczyciela prowadzącego zajęcia Wychowanie do życia w rodzinie z rodzicami uczniów klas IV – VIII

21.10.2021 r.

Konsultacje

18.11.2021 - 19.11.2021

Zebrania z rodzicami uczniów SP

16.12.2021 r.

Konsultacje

27.01.2022– 28.01.2022

Zebranie z rodzicami uczniów SP,  spotkanie z Radą Rodziców

10.02.2022 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klasy VIII SP – poinformowanie rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

7.04.2022 r.

Zebrania z rodzicami uczniów SP 

31.05.2022

 Zebranie z rodzicami uczniów SP, spotkanie z Radą Rodziców