Dokumenty Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12 w Rzeszowie

Regulamin Rekrutacji do Przedszkola Publicznego Nr 45 w Rzeszowie
 

Regulamin Rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 35 im. Świętego Huberta w Rzeszowie

 

Regulamin Rady Rodziców

 

Raport o stanie dostępności