Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Prezydium Rady Rodziców:

przewodnicząca: pani Ewelina Wdowiak

zastępca przewodniczacego: pani Paulina Batóg

sekretarz: pani Marzena Lis

skarbnik: pani Joanna Ozga

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

pan Ryszard Kazimierski

pani Małgorzata Kolasa

pani Anna Garlak - Tyrańska

Uchwała Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12 w sprawie wysokości składek w roku szkolnym 2021/2022