PRACOWNICY DYDAKTYCZNI
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

  1. mgr Krystyna Gnat

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

Zarządzanie oświatą

Język niemiecki

  2. mgr Ewelina Michałek-Gaweł

   wychowawca klasy I

Edukacja wczesnoszkolna

   3. mgr Joanna Moniak

  wychowawca klasy II

Edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel - bibliotekarz - zastępstwo

  4. mgr Bożena Sobek

  wychowawca klasy III

Edukacja wczesnoszkolna

Plastyka

  5. mgr Małgorzata Radziwińska

  wychowawca klasy IV

Język angielski

  6. mgr Dorota Kotowicz

  wychowawca klasy V

Matematyka

7. mgr Małgorzata Pękala

  wychowawca klasy VI

Język polski

Zajęcia rozwijające kreatywność

   8. mgr Agnieszka Sarna

  wychowawca klasy VII

Wychowanie fizyczne

SKS

  9. mgr Barbara Kozik

  wychowawca klasy VIII

Język polski

Nauczyciel-bibliotekarz

Zajęcia rozwijające kreatywność

  10. mgr Marta Prejzner

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Obowiązki wychowawcy świetlicy 

  11. mgr Wioleta Malska

Przyroda

Obowiązki wychowawcy świetlicy

  12. mgr Maciej Marczydło

Fizyka

  13. mgr Eliza Głowacka

Religia klasy IV-VIII

  14. siostra mgr Elżbieta Nowak

Religia w przedszkolu i klasy I-III

  15. mgr Barbara Węglarz

Wychowanie do życia w rodzinie

  16. mgr Piotr Maciocha

Informatyka

  17. Jakub Kotula

Edukacja do bezpieczeństwa

Obowiązki wychowawcy świetlicy

  18. mgr Wojciech Jaślar

Doradztwo Zawodowe

  19. mgr Wioletta Piątek

Chemia

Geografia

Biologia

Zajęcia techniczne

  20. mgr Rafał Zapaśnik

Muzyka

Zajęcia rewalidacyjne

Obowiązki wychowawcy świetlicy

  21. mgr Marcin Jasiński

Nauczyciel wspomagajacy

Zajęcia rewalidacyjne

Obowiązki wychowawcy świetlicy

  22. mgr Małgorzata Zięba

Wychowawca III grupy przedszkolnej

  23. mgr Patrycja Sumara

Wychowawca II grupy przedszkolnej

zajęcia w grupie III przedszkolnej

Rytmika

  24. mgr Magdalena Lis

Wychowawca II grupy przedszkolnej

  25. mgr Sabina Płoch

Wychowawca I grupy przedszkolnej

zajęcia w grupie III przedszkolnej

  26. mgr Anna Korus

Wychowawca I grupy przedszkolnej

27. mgr Magdalena Stręk-Pióro

Nauczyciel Tyflopedagog,

Nauczyciel Surdopedagog

28. mgr Magdalena Kuraś

Pedagog szkolny

PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

 

Imię i nazwisko

Stanowisko

1.

  mgr Magdalena Wikiera

Sekretarka

2.

mgr Beata Lech

Główna księgowa

3.

  mgr Lucyna Bednarz

Specjalista ds. kadrowych szkół

4.

  Marta Elżbieta Gniewek Pomoc nauczyciela  

5.

  Agata Madej Pomoc nauczyciela

6.

  Marlena Wróbel

Pomoc nauczyciela

7.

  Małgorzata Pruchnik Intendentka

8.

  Elżbieta Obnowska Kucharka

9.

  Monika Kubicz Pomoc kuchenna

10.

  Lucyna Wąsik

Pomoc kuchenna

11.

  Urszula Bijoś Sprzątaczka

12.

  Marta Gniewek

Sprzątaczka

13.

  Tadeusz Bułatek Konserwator