Program "Nie zagubić talentu" 2022

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje Program wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu". W ramach Programu, finansowanego w całości z budżetu Województwa Podkarpackiego, przyznawane są uczniom podkarpackich szkół:

1. Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe,
2. Stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne,
3. Nagrody pieniężne.  Szczegóły Programu dostępne są na stronie:

https://www.podkarpackie.pl/index.php/edukacja/stypendia-i-nagrody/program-nie-zagubic-talentu