KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

TERMIN

ZADANIE

18.08.2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

26.08.2021 r.

Spotkanie wychowawców z rodzicami II grupy przedszkolnej

27.08.2021 r.

Spotkanie wychowawców z rodzicami III grupy przedszkolnej

27.08.2021 r.

Spotkanie wychowawcy z rodzicami I grupy przedszkolnej

01.09.2021 r.

Szkoleniowe Zebranie Rady Pedagogicznej

01.09.2021 r.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

14.09.2021 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

17.09.2021 r.

Zebrania informacyjne i organizacyjne z wychowawcami dla rodziców uczniów klasy I - VIII

17.09.2021 r.

Spotkanie Rad Oddziałowych, wybór Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

27.09.2021 r.

Spotkanie nauczyciela prowadzącego zajęcia Wychowanie do życia w rodzinie z rodzicami uczniów klas IV – VIII

30.09.2021 r.

Dzień Chłopaka – uroczystości klasowe

01.10.2021 r.

Pasowanie na ucznia

05.10.2021 r.

Rozstrzygnięcie XVI międzyszkolnego konkursu o tematyce religijnej ph. RÓŻANIEC

14.10.2021 r.

Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć lekcyjnych

21.10.2021 r.

Konsultacje dla rodziców

10.11.2021 r.

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

12.11.2021 r.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć edukacyjnych

17.11.2021 r.

Dzień Patrona Szkoły

18.11.2021 - 19.11.2021

Zebranie z rodzicami SP

4.12.2021 r.

Mikołajki

16.12.2021 r.

Konsultacje dla rodziców SP

23.12.2021 - 31.12.2021

Zimowa przerwa świąteczna

7.01.2022 r.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć edukacyjnych

25.01.2022 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej – śródroczna konferencja klasyfikacja, rada szkoleniowa

27.01.2022– 28.01.2022

Zebrania z rodzicami uczniów SP, spotkanie z Radą Rodziców

21-22.01.2022 r.

Dzień Babci i Dziadka

30.01.2022

Zakończenie I półrocza

08.02.2022 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

10.02.2022 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klasy VIII SP –poinformowanie rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

14.02.2022 –28.02.2022

FERIE ZIMOWE

1.03.2022 r.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

7.04.2022 r.

Zebranie z rodzicami uczniów SP

14.04.2022 - 19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

26.04.2022 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

22.04.2022 r.

Dzień Ziemi

2.05.2022 r.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć edukacyjnych

4.05.2022 r.

Święta Majowe – uroczystość szkolna

24.05.2022 r.

Egzamin ósmoklasisty– język polski - dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

25.05.2022 r.

Egzamin ósmoklasisty– matematyka - dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26.05.2022 r.

Egzamin ósmoklasisty– język obcy nowożytny - dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

31.05.2022

Zebranie z rodzicami uczniów SP, spotkanie z Radą Rodziców

01.06.2022 r.

Dzień Dziecka

17.06.2022

Dzień wolny od zajęć edukacyjnych- Zebranie Rady Pedagogicznej (konferencja klasyfikacyjna, rada szkoleniowa)

24.06.2022 r.

Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

29.06.2022 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej