ZSPnr12 w RzeszowieXVIII Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży
"Święty Hubert wzorem współczesnego ekologa"

REGULAMIN KONKURSU